چهارشنبه, 5 آذر 1399

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

  • ساعت : ۱۲:۵:۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ 
  • تعداد بازدید : 54
جلسه یاوران تولید

برگزاری جلسه "کارگروه یاوران تولید مدیریت تلفیقی علفهای هرز "در ایستگاه تحقیقاتی اکباتان

به گزارش روابط عمومی مرکز، درروز چهارشنبه 23 مهر ماه سال جاری جلسه کارگروه یاوران تولید مدیریت تلفیقی علفهای هرز با حضور آقایان دکتر قاسم اسدیان، دکتر بهراملو و محقق  علفهای هرز جناب آقای مهندس جاهدی،کارشناسان و کشاورزان پیشرو در ایستگاه تحقیقاتی اکباتان برگزار شد.

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان

 

امتیاز :  ۴/۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها