چهارشنبه, 5 آذر 1399

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

  • ساعت : ۱۴:۷:۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ 
  • تعداد بازدید : 125
برگزاری جلسه "كارگروه یاوران تولید زراعت محصول رازیانه "در شهرستان رزن

برگزاری جلسه "کارگروه یاوران تولید زراعت محصول رازیانه "در شهرستان رزن

به گزارش روابط عمومی مرکز،درروز سه شنبه 4 شهریور ماه سال جاری جلسه کارگروه یاوران تولید زراعت محصول رازیانه در شهرستان رزن استان همدان با حضور آقای دکتر قاسم اسدیان رئیس مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان،کارشناسان  و کشاورزان پیشرو در کاشت محصول رازیانه برگزار شد.

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها