پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

رئیس مرکزنام و نام خانوادگی: قاسم اسدیان

درجه علمی  : استاد یار

مدرک تحصیلی : دکتری

سمت : رئیس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان همدان

رشته تحصیلی: علوم مرتع

سوابق مدیریتی :

 پست الكترونيكي (E-mail):assadian42@yahoo.com

شماره همراه: 09181115007

لینک دسترسی به رزومه (PDF)
5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0