• سایت رهبری
 • سایت ریاست جمهوری
 • پایگاه اطلاع رسانی دولت

  جنگل و مرتع

  اين بخش  فعاليت خود را از سال 1372 با اهداف زير آغاز نموده است:

  • شناخت ويژگي ها و اركان بخش‌هاي مختلف منابع طبيعي استان اعم از جنگل، مرتع، بيابان، حوزه هاي آبخيز و ...؛
  • بررسي روش‌هاي مديريت مرتع با هدف دستيابي به مناسب‌ترين روش اصلاح و احياء مراتع استان؛
  • انجام تحقيقات به زراعي و به نژادي جهت معرفي گياهان مناسب در عرصه‌هاي شور، بياباني و اراضي كم بازده استان؛
  • جمع‌آوري و شناسائي، به زراعي و به نژادي و اصلاح گياهان دارويي استان و استخراج تركيبات خاص با ارزش از گياهان دارويي و بهينه سازي اسانس‌ها؛
  • تحقيق در زمينه گونه‌هاي درختي و درختچه‌اي چند منظوره با هدف اصلاح حوزه‌هاي آبخيز استان؛
  • تقويت بانك ژن منابع طبيعي كشور و تحقيق در زمينه پتانسيل ژنتيكي گونه‌هاي مناسب و خاص موجود در شرايط مختلف استان ؛
  • شناسايي و مبارزه با آفات و بيماري‌هاي گونه‌هاي گياهي جنگلي و مرتعي استان؛
  • انجام مطالعات فلورستيك، اكولوژي و جامعه‌شناسي گياهي؛
  • انجام مطالعات بيوسيستماتيك، حفظ منابع ژنتيكي و برنامه‌ريزي جهت حفاظت از گياهان نادر و در معرض خطر و احداث باغ گياهان دارويي.

  بخش تحقيقات منابع طبيعي استان همدان مجموعاً داراي 8 پژوهشگر با ترکیب 4 عضو هيئت علمي (2 نفر دارای مدرک دکترای تخصصی و 2 نفر دانشجوی دوره دکترا)  و 4 نفر محقق غیر هیات علمی (1 نفر دانشجوی دوره دکتری، 2 نفر دارای مدرک فوق ليسانس و 1 نفر دانشجوی دوره فوق ليسانس ) مي‌باشد.

  فعاليت هاي پژوهشي انجام شده و در دست انجام بخش تحقيقات منابع طبيعي مشتمل بر موارد ذیل می­باشد:

  • طرح‌هاي تحقيقاتي خاتمه‌يافته : 51 مورد
  • طرح‌هاي تحقيقاتي در دست اجراء : 2 مورد
  • طرح‌هاي خاص انجام شده براي ادارات اجرايي  استان : 5 مورد
  • مقالات علمي-پژوهشي ارائه شده در همايش‌ها و كنگره ها : 55 مورد
  • مقالات علمي-پژوهشي چاپ شده در مجلات علمي معتبر : 34 مورد
  • راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه‌هاي دانشجويي كارشناسي ارشد و دكتري : 25 مورد.


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0